उच्च वैधर्म्य
सत्यमेव जयते चिन्ह महाराष्ट्र शासन चिन्ह
प्रवेश/नोंदणी
      कर्मचारी   विभाग   प्रशासक  
कर्मचारी प्रवेश पटल
कर्मचारी नोंदणी *नवीन वापरकर्त्याचे

Note : शंका असल्यास संपर्क साधा:०२२ -६७१३५६६८ एक्षतन: ६६८
Email ID : phdhr@nelito.com